Polyfenoler kan förlänga livet

Aroniabär är rika på polyfenoler - polyfenoler kan förlänga livet.

Aroniabär är ovanligt rika på polyfenoler som anses ha positiva effekter på hälsan. Kanske kan de också förlänga livet. I en studie fann man att de deltagare som hade ett högre intag av polyfenoler via kosten levde längre än de som fick i sig mindre mängd polyfenoler.

Aronia är ett av de bär med högst antioxidativ effekt, vilket anses bero på innehållet av polyfenoler. Polyfenoler kan bidra till att motverka flera kroniska sjukdomar.

Att enbart beräkna försökspersoners dagliga intag av polyfenoler via födan genom att låta dem fylla i frågeformulär är en osäker metod. Ett lovande alternativ är att mäta deras totala polyfenolkoncentration i urinen.

I en spansk-italiensk studie utvärderades sambandet mellan polyfenolintag – beräknat med båda dessa båda metoder – och dödlighet, oavsett orsak, under en tolvårsperiod. I studien deltog 807 män och kvinnor från Chiantiområdet i Toscanaregionen, Italien. De var i åldrarna från 65 år och uppåt.

När studien startade åren 1998-2000 uppmättes polyfenolkoncentrationen i urinen, och dessutom beräknades födointaget av polyfenoler med hjälp av ett validerat frågeformulär och databaser. Sambanden modellerades enligt vetenskapliga metoder.

De som åt mest polyfenoler levde längst
Under den tolvåriga uppföljningen dog 274 deltagare, vilket motsvarade 34 %. Inget samband sågs när frågeformulären studerades, men koncentrationen av polyfenoler i urinen vid studiens start (med hänsyn taget till kön och ålder) var högre hos de som överlevde än hos de som dog. Det var signifikant skillnad i dödlighet mellan den tredjedel av gruppen med högst respektive den tredjedel med lägst polyfenolkoncentration i urinen.

Forskarna drog slutsatsen att ett högt intag av polyfenoler via kosten kan vara kopplat till ökad livslängd.

 

Källor:
http://jn.nutrition.org/content/143/9/1445.abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-4337.2012.00198.x/pdf