Aroniajuice kan motverka urinvägsbesvär

Aronia - aroniajuice kan förebygga urinvägsbesvär

Urinvägsinfektioner behandlas ofta med antibiotika, men urinvägsbesvär kan förebyggas med aroniajuice. På ett vårdhem, där urin­vägsinfektioner är vanligt, drack de boende 1 dl aroniajuice dagligen. Efter tre månader hade antibiotikaanvändningen minskat med 55 %.

Urinvägsbesvär är väldigt obehagligt, det kan den som drabbats vittna om. När besvären utvecklas till urinvägsinfektion brukar ofta antibiotika krävas. Det bästa är förstås om man kan motverka att problemen uppstår. Många dricker tranbärs- eller lingonjuice för att förebygga eller bromsa begynnande obehag från urinvägarna. Men visste du att aroniajuice kan hämma bakterierna som orsakar besvären?

Aroniabär innehåller en rik mångfald av polyfenoler som samverkar med varandra, och den totala halten av dessa bioaktiva ämnen är mycket hög. Många av dem fungerar som antioxidanter eller har andra positiva effekter i kroppen. En av dessa är alltså den antibakteriella effekten.

Ett utbrett antibiotikaanvändande ökar risken för utveckling av resistenta bakteriestammar i samhället. På vårdhem är det vanligt med urin­vägsbesvär, till viss del beroende på att många boende har urinkateter där bakterier kan få fäste och sedan spridas till urinrörets insida.

Aroniajuice halverade användningen av antibiotika

En forskargrupp vid Universitetet i Oslo fann att antibiotikaanvändningen gick ner med hela 55 % på ett vårdhem där de boende under tre månader i snitt drack en deciliter aroniajuice om dagen.

Studien ingick som en mindre del i ett brett projekt om aroniabärets bioaktiva ämnen. Man har exempelvis sett att polyfenoler i aronia kan hämma ett enzym i mag-tarmkanalen vilket gör att glukos­upptaget efter en måltid minskar, något som är viktigt för diabetiker. Bäret har också mycket hög antioxidativ kapacitet. När det gäller den anti­bakteriella effekten kan vissa ämnen i aronia hämma bakterietillväxt exempelvis på medicinsk utrustning, något som är viktigt eftersom sådan bakteriebeläggning ofta är motståndskraftig mot antibiotika. Forskarna såg också att effekterna av andra läkemedel kan påverkas av ämnena i aronia, vilket gäller många växter, och anser att detta behöver studeras mer.

Idén till studien uppstod tio år tidigare. En lokal producentgrupp började tillverka aroniajuice och juicen serverades bland annat på ett sjukhem. Personalen upptäckte att urinlukten i korridoren minskade på den avdelning som serverade aroniajuice jämför med den avdelning där patienterna fick annat att dricka. Vid en genom­gång av journalerna såg man att användningen av antibiotika mot urinvägs­infektioner också minskat.

 

Källa: https://forskning.no/alternativ-behandling-bakterier-bioforsk/svartsurbaer-gir-mindre-antibiotikabruk/567570