Aronia kan motverka insulinresistens

Aronia kan motverka insulinresistens

Insulinresistens, högt blodsocker och störd leverfunktion vid typ 2-diabetes kan motverkas av aronia enligt forsknings­studie.

De flesta som har typ 2-diabetes har också insulinresistens. Det innebär att cellerna i muskler, lever och fettvävnad inte reagerar tillräckligt bra på hormonet insulin vilket får olika negativa effekter på omsättningen av fett och socker (glukos) i kroppen. Det resulterar i, bland annat, förhöjt blodsocker.

Aroniabär är mycket rika på polyfenoler som har positiva effekter på hälsan och kan motverka riskfaktorer för ett flertal välfärdssjukdomar enligt många forskningsstudier.

Forskning om aronia och insulinresistens

En kinesisk forskargrupp undersökte vilken effekt extrakt av aroniabär hade på insulinresistens i levern hos råttor med typ 2-diabetes. Råttorna fick aroniaextrakt dagligen under 8 veckor. Det resulterade i att blodsocker- och insulinnivåer i blodet minskade. Forskarna såg också att insulinresistensen minskade genom att mäta vissa markörer.

Dessutom minskade aroniaextraktet fettansamling, oxidativ stress och inflammation i levern samtidigt som leverfunktionen förbättrades.

Forskarna påpekar att aronia har visat sig ha blodsockersänkande effekter vid typ 2-diabetes i studier med djur. De menar att resultatet av deras försök stöder användningen av aronia som kosttillskott för att motverka leverinsulinresistens och balansera blodsockret vid typ 2-diabetes.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32249934