Antidepressiv effekt med aroniajuice

Blommande aronia - bären från aronia kan ha en antidepressiv effekt.

Aroniajuice kan ha en antidepressiv effekt och skydda hjärnan mot negativ påverkan från stress. Förmodligen beror det på att polyfenolerna i aroniajuicen är positiva för hjärncellerna och deras signalöverföring. Det visar forskning på råttor.

Intresset ökar för behandling av oro och nedstämdhet med naturliga näringsämnen som medicin. Aroniabärens juice eller extrakt innehåller exceptionellt mycket polyfenoler, och är känt för mycket hög antioxidativ kapacitet och positiva hälsoeffekter.

Råttornas oro och depression minskade med aroniajuice
I en vetenskaplig studie vid universitetet i Belgrad, Serbien, undersöktes unga hanråttors beteende efter att de i en månad fått fri tillgång till dricksvatten med tillsats av olika blandningar med vanlig aroniajuice och/eller aroniajuice där man tagit bort polyfenolerna. Dessa råttor jämfördes med råttor som fått enbart vatten.

De råttor som fick högst koncentration av aroniajuice med polyfenolerna kvar var också de råttor vars oro och depression var mindre vid beteendetester. Forskarna tror att de positiva effekterna berodde på att aroniajuicens polyfenoler hämmade enzymer som påverkar signalöverföring i hjärnan och psykiskt välmående.

Aroniajuice jämfördes med antidepressiv medicin
Forskare i Bulgarien gjorde beteendetester med hanråttor som utsatts för isolering i åtta veckor. Vissa hade under senare hälften av isoleringen fått aroniajuice, andra hade fått antidepressiv medicin och en del råttor ingetdera. Resultaten jämfördes med tester av råttor som fått leva i grupper.

Testerna visade att aroniajuice hade en antidepressiv effekt liknande den antidepressiva medicinens, men utan den avtrubbning som medicin kan ge. Förmodligen berodde den positiva effekten på aroniajuicens polyfenoler, och forskarna påpekar att tidigare studier om depression i djurmodeller har visat att polyfenoler reducerar oxidativ stress i hjärnan, påverkar enzymer inblandade i signalöverföring i nervceller och hjärnceller samt minskar negativ påverkan från stress.

 

Källor:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27273205
http://www.uni-sz.bg/tsj/Vol.%2012%20S1/27.pdf