Aronia kan oskadliggöra många gifter

Aronia - kan skydda från gifter

En sammanställning av vetenskapliga artiklar om aronia och dess förmåga att skydda kroppen från gifter i vår livsmiljö visar lovande resultat. Det forskas mycket om hur aronia kan förebygga och behandla icke-smittsamma sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, typ 2-diabetes och kroniska…

läs mer →

Aronia minskar upptag av gifter

Kadmium - aronia minskar upptag av gifter.

Aronia och aroniajuice kan skydda oss mot miljögifter. Forskning visar att polyfenolerna i aronia kan motverka upptag av tungmetallen kadmium och minska risken för ackumulation i kroppen och förgiftning. I dagens samhälle utsätts vi ständigt för olika kemikalier och miljögifter,…

läs mer →