Aronia minskar upptag av gifter

Kadmium - aronia minskar upptag av gifter.

Aronia och aroniajuice kan skydda oss mot miljögifter. Forskning visar att polyfenolerna i aronia kan motverka upptag av tungmetallen kadmium och minska risken för ackumulation i kroppen och förgiftning.

I dagens samhälle utsätts vi ständigt för olika kemikalier och miljögifter, mer eller mindre farliga för hälsan. Tungmetaller är giftiga för oss, och de ackumuleras över tid i kroppen. De kan också föras över till foster och bröstmjölk. En av tungmetallerna är kadmium.

Växter innehåller biologiskt aktiva ämnen, som polyfenoler. Aronia, som brukar pressas till juice, innehåller särskilt höga halter av polyfenoler. Intresset ökar för dessa ämnens förmåga att skydda mot skadliga effekter av gifter som tungmetaller.

Studie om kadmium och polyfenoler från aronia
En forskargrupp i Polen gav honråttor dricksvatten med en liten mängd polyfenoler från aronia samtidigt som råttorna fick äta 1 respektive 5 mg kadmium/kg mat i upp till två år. De ville undersöka om polyfenolerna kunde minska kadmiumupptaget i honråttornas mage och tarm och bromsa ackumulationen av kadmium i deras kroppar.

Forskarna tittade på kadmiumomsättningen – hur mycket kadmium som togs upp och stannade kvar i kroppen, kadmiumkoncentration i blod, mjuka vävnader, skelett och inre organ samt hur mycket som utsöndrades med avföring och urin.

Polyfenolerna från aronia skyddade mot kadmiumupptag
Råtthonorna som fick den lägre dosen kadmium hade endast lite skydd av polyfenolerna, men de som fick de högre dosen kadmium, och samtidigt drack vatten med polyfenoler från aronia, hade signifikant lägre upptag och ackumulation av kadmium, samtidigt som de kissade ut mer av detta giftiga ämne. Detta ledde till lägre koncentrationer i blodet och mindre mängd kadmium i skelett och mjuka vävnader, främst lever och njurar.

Slutsatsen av denna studie var alltså att konsumtion av polyfenolrika födoämnen, som aroniajuice, kan skydda mot miljögiftet kadmium i maten och bromsa ackumulationen i kroppen och därmed minska risken för förgiftning.

 

Källa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25557255