Aronia sänker blodtrycket

Aronia - sänker blodtrycket

Aronia innehåller mycket polyfenoler i en specifik kombination. Forskning visar att aronia och aroniajuice kan sänka blodtrycket vilket skyddar mot hjärt-kärlsjukdom. En mekanism som har setts är hämmande av det blodtrycksreglerande enzymet ACE.

Aronia och aroniajuice är mycket rika på olika typer av polyfenoler, exempelvis flavonoider. I en norsk studie som pågick 12 veckor testades hur blodtrycket påverkades av polyfenolrik juice på bland annat aronia. Både personer med normalt blodtryck och personer med högt blodtryck deltog. Blodtrycket sänktes och blev jämnare i båda grupperna men mer uttalat hos de med högt blodtryck. Annan forskning har visat den blodtryckssänkande effekten hos aronia specifikt samt hos ämnen i bäret.

Aronia hämmade ACE och sänkte blodtrycket
En japansk forskargrupp ville undersöka om aronia kunde motverka högt blodtryck genom att hämma aktiviteten hos enzymet ACE. Detta enzym är involverat i kroppens vätskebalans och blodtrycksreglering. ACE-hämmande läkemedel ordineras ofta mot högt blodtryck.

Råttor med högt blodtryck fick under 28 dagar vanligt mat, men för hälften av dem innehöll maten 10 % frystorkade aroniabär. Blodtrycket sänktes och ACE-aktiviteten i njurarna också. En av uppgifterna njurarna har är att delta i reglering av blodtrycket. Forskarna gjorde också provrörstester där vattenextrakt/juice från aronia hade en tydlig hämmande effekt på ACE.

 

Källor:
Reduction of blood pressure by aronia berries through inhibition of angiotensin – converting enzyme activity in the spontaneously hypertensive rat kidney
Polyphenol-rich juices reduce blood pressure measures in a randomised controlled trial in high normal and hypertensive volunteers.
Aronia melanocarpa Elliot Reduces the Activity of Angiotensin I-Converting Enzyme—In Vitro and Ex Vivo Studies