Aronia motverkar riskfaktorer för diabetes

Aronia på fat - aronia kan motverka riskfaktorer för utveckling av diabetes typ 2.

Onormala blodfettsvärden, glukosintolerans och oxidativ stress ökar risken att drabbas av diabetes typ 2. Aronia kan motverka dessa tillstånd visar polsk studie med råttor. Faktorer som ökar risken att få diabetes typ 2 och/eller hjärt- och kärlsjukdom är bland annat…

läs mer →

Diabetes – behandling med aronia

Aroniabär - aronia bra för diabetiker.

Diabetes är en sjukdom där blodsockret blir för högt utan behandling. Det påverkar hela kroppen och att tänka på sin kost är extra viktigt. Osötad aroniajuice kan bidra till att sänka blodsockernivån, minska fettinlagring och motverka ohälsa kopplad till diabetes….

läs mer →

Minska bukfettet med aronia

Våg och måttband - minska bukfettet med aronia.

Bukfetma innebär en hälsorisk då diabetes och hjärt-/kärl­sjukdom kan utvecklas, men aroniabär i kosten kan minska inlagringen av fett omkring organen och sänka blodfettnivån. Att vara tjock om magen är inte bara en utseendefråga. Metabolt syndrom kallas det när man…

läs mer →