Aroniajuice kan skydda mot leverskador

Hand med aronia - aronia kan skydda mot leverskador.

Levern är ett organ med många viktiga funktioner. En sådan är att rena blodet. Forskning visar att aroniajuice kan skydda levern när den utsätts för skadliga ämnen.

Levern är kroppens största organ och körtel. Den har många viktiga reglerande, producerande, lagrande och renande funktioner. Den tar hand om både slaggprodukter från vår ämnesomsättning och skadliga ämnen som vi har fått i oss. Det finns teorier om att livsmedel från växtriket kan skydda levern från skador och hjälpa till att avgifta den.

Aroniabär innehåller mycket polyfenoler, främst flavonoider från undergruppen antocyaniner. Antocyaninerna är växtpigment med antiinflammatoriska och antioxidativa effekter.

Forskare vid Medical University i Varna, Bulgarien, undersökte om aroniajuice kunde skydda mot leverskador. Leverskador hos råttor framkallades genom att ge dem koltetraklorid i två dagar. Detta resulterar i vävnadsdöd, cellskador, fettansamling och inflammationstecken i leverprover.

Forskarna kunde se en ökad aktivitet av levertransaminaserna AST och ALT i plasman, vilket är biomarkörer för levercellskada. De såg också ökad lipidperoxidation mätt som MDA-halt i lever och plasma. Lipidperoxidation förstör känsliga fettsyror i cellmembran. Råttor som fick enbart aroniajuice hade inte sådana skadliga förändringar.

Aroniajuice minskade skador på levern
Vissa av råttorna fick aroniajuice i två dagar och sedan i ytterligare två dagar samtidigt som de fick det leverskadande ämnet. De råttor som hade fått aroniajuice hade minskade skador på levern, och ökningen av AST- och ALT-aktivitet i plasman hämmades. Aroniajuicen motverkade också ökningen av MDA-bildning i lever och plasma hos råttorna. Aroniajuice gavs i tre olika doser per dag – 5, 10 och 20 ml/kg – och forskarna kunde se att skyddet ökade med mängden aroniajuice.

Slutsatsen var att aroniajuice skyddade mot förgiftning av levern hos råttor. Troligen beror det på aroniajuicens antioxidativa kapacitet.

 

Källor:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17408078
http://www.1177.se
http://www.svd.se/10-livsmedel-som-renar-din-lever