Aronia mot inflammation i ögat

Öga och aroniabär - aronia skyddar ögat mot inflammation.

En vetenskaplig studie visar att aronia har potential att användas mot uveit, som är en inflammation i ögats inre delar. Aronia jämfördes med kortisonmedicin. Man vet sedan tidigare att antioxidanterna i aronia kan motverka inflammationer.

Uveit är inflammation i ögats inre delar. Även om man oftast inte hittar någon orsak till uveit, är det större risk att drabbas om man har någon sjukdom med inflammatorisk bakgrund eller en infektion.

Eftersom bäret aronia har höga halter av polyfenoler och andra antioxidativa ämnen ville en japansk forskargrupp undersöka vilken effekt aroniaextrakt hade på uveit, och titta på den antiinflammatoriska kapaciteten hos aronia.

Uveit framkallades kemiskt hos råttor som samtidigt fick injicerat även aroniaextrakt i koncentrationerna 1, 10 eller 100 mg alternativt 10 mg prednisolon, som är ett kortisonpreparat. Efter ett dygn samlades kammarvätska från råttornas ögon och undersöktes med avseende på inflammationsrelaterade markörer. Dessutom behandlades cellodlingar från möss med den uveitframkallande kemikalien samt olika koncentrationer av aroniaextrakt i ett dygn innan de också testades.

Aronia bromsade ögoninflammationen
De inflammationsrelaterade värdena minskade då råttorna fått aroniaextrakt, och hur mycket berodde på hur hög dos de fått. Den högsta dosen aroniaextrakt var lika effektfull som kortisonet.

Vid jämförelse med quercetin eller antocyaniner var för sig – som är några av de polyfenoler som finns i aronia – hade aroniaextraktet större antiinflammatorisk effekt.

Även i cellodlingarna hade aroniaextraktet en antiinflammatorisk, dosberoende, effekt.

Forskarna drog slutsatsen att aroniaextrakt har en antiinflammatorisk effekt, och baserat på de markörer som testades beror det på blockering av speciella enzymer, vilket leder till hämmande av produktion av vissa inflammationsframkallande molekyler.

 

Källor:
http://www.netdoktor.se/ogon/artiklar/uveit-einflammation-i-ogats-inre-delar/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15623784