Aronia motverkar riskfaktorer för diabetes

Aronia på fat - aronia kan motverka riskfaktorer för utveckling av diabetes typ 2.

Onormala blodfettsvärden, glukosintolerans och oxidativ stress ökar risken att drabbas av diabetes typ 2. Aronia kan motverka dessa tillstånd visar polsk studie med råttor.

Faktorer som ökar risken att få diabetes typ 2 och/eller hjärt- och kärlsjukdom är bland annat onormala blodfettsvärden (egentligen höga halter triglycerider och låga halter av det nyttiga HDL-kolesterolet, ibland även höga halter av det skadliga LDL-kolesterolet) och glukosintolerans. Glukosintolerans innebär att blodsockret är för högt beroende på att cellerna är mindre känsliga för insulin eller att bukspottskörteln inte tillverkar tillräckligt med insulin. Det kan också vara en kombination av dessa två.

Oxidativ stress är också ett tillstånd som kan starta sjukdomsprocesser som i sin tur kan leda till exempelvis diabetes typ 2. Det uppstår när kroppen har för mycket skadliga fria radikaler i förhållande till skyddande antioxidanter.

Aronia i vetenskaplig studie

Aronia är ett bär med mycket hög koncentration av polyfenoler – 714 mg/g, särskilt antocyanin­glukosider (56,6 %). En polsk forskargrupp undersökte vilken effekt aroniaextrakt hade på processer i mage och tarmar, blod och inre organ hos råttor med oxidativ stress, glukosintolerans och blodfettsrubbningar.

Resultatet visade att aronia påverkade aktiviteten hos enzymer som bryter ner sockerarter till mindre sockermolekyler. Dessutom förbättrade aronia antioxidantstatusen hos råttorna och koncentrationen av fettperoxidationsindikatorn TBARS i lever, njurar och lungor normaliserades. Vissa kolesterol­sänkande och tydliga blodsockersänkande effekter observerades också.

Forskarna tror att faktorer relaterade till aktivitet hos sockernedbrytande enzymer i tarmslemhinnan är viktigt att undersöka vidare. Sammantaget drar de slutsatsen att tillskott av aroniaprodukter kan vara en lovande kompletterande förebyggande och motverkande behandling av sjukdomar kopplade till ovannämnda riskfaktorer.

 

Källor:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18726160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12616644
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-2/