Hur kan aronia bromsa Alzheimers?

Aroniabär - bromsa minnesstörningar vid Alzheimers.

Vid Alzheimers ses både skador på nervcellerna och brist på viktiga molekyler i hjärnan. Sjukdomen orsakar problem med minne och kognition. Aronia har tidigare visats kunna förbättra minne och inlärning, och nu avslöjar en studie hur det går till.

Den vanligaste orsaken till demens är Alzheimers, en neurodegenerativ sjukdom som orsakar problem med minne och kognition. Ålder och genetiska faktorer spelar in. I hjärnan syns skador i och mellan nervcellerna, nervceller dör och det råder brist på acetylkolin.

Signalering mellan nervceller i hjärnan
Acetylkolin är en signalsubstans som för över information mellan nervcellerna i det centrala nervsystemet. Enzymet acetylkolinesteras bryter ner acetylkolin. Vid överskott av detta enzym förstörs acetylkolinet innan det når fram till nervcellen som skulle ha tagit emot det. Minnesfunktionerna störs när signaleringen inte fungerar. Mediciner mot Alzheimers inriktar sig oftast på att hämma det här enzymets aktivitet.

BDNF är ett protein som reglerar nervcellstillväxt och är viktigt för minnet. CREB är ett annat protein, som i fosforylerad form – p-CREB – får genen som bildar BDNF att aktiveras. Tillsammans förstärker de signalöverföringen mellan vissa nervceller. Hos patienter med Alzheimers är genen som bildar BDNF inaktiverad.

Aronia, polyfenoler och antocyaniner
Aroniabäret, Aronia melanocarpa, är rikt på polyfenoler som antocyaniner (cyanidinglukosider), flavanoler, flavonoider (quercetinglukosider), klorogensyra, triterpener och koffeinsyra. Bäret är en kraftfull antioxidant och har antiinflammatoriska effekter och skyddar lever och mage. Aronia har också positiv effekt på blodtryck och motverkar fetma.

Att aronia förbättrar minnet har redan visats i studier med råttor, men en koreansk forskargrupp ville förutom att bekräfta detta med två inlärnings- och minnestest även utreda den bakomliggande mekanismen i hjärnan på molekylnivå. För att utröna om det är troligt att det är aroniaextraktets huvudkomponent cyanidin-3-O-galaktosid ligger bakom effekten testades även detta ämne i ren form. Mössen i studien hade fått ett läkemedel som orsakat Alzheimers-liknande minnesstörningar.

Aronia förbättrade minnesfunktionerna
De två inlärnings- och minnestesten visade att aroniaextraktet dämpade inlärnings- och minnesstörningarna som mössen fått av läkemedlet. Även aroniaextraktets huvudkomponent cyanidin-O-galaktosid hade positiv effekt på minnet. Forskarna undersökte mössens hjärnor och såg att aroniaextraktet hade minskat nivån av enzymet acetylkolinesteras samtidigt som de båda proteinerna BDNF och p-CREB hade aktiverats.

Resultaten visade att aroniaextrakt kan förbättra minnet vid en Alzheimers-liknande minnesstörning genom att hämma enzymet acetylkolinesteras, som annars stör signalsubstansen acetylkolin, och genom att öka aktivering av de båda för signalöverföringen viktiga proteinerna BDNF och p-CREB. Dessutom tyder resultaten på att det är aroniaextraktets innehåll av cyanidin-O-galaktosid som ger effekten.

 

Källa: Cognitive-Enhancing Effect of Aronia melanocarpa Extract against Memory Impairment Induced by Scopolamine in Mice