Aroniajuice kan motverka urinvägsbesvär

Aronia - aroniajuice kan förebygga urinvägsbesvär

Urinvägsinfektioner behandlas ofta med antibiotika, men urinvägsbesvär kan förebyggas med aroniajuice. På ett vårdhem, där urin­vägsinfektioner är vanligt, drack de boende 1 dl aroniajuice dagligen. Efter tre månader hade antibiotikaanvändningen minskat med 55 %. Urinvägsbesvär är väldigt obehagligt, det kan den…

läs mer →