Aroniajuice bra för magen

I en vetenskaplig studie skyddade aroniajuice mot magsår – skador på magslemhinnan – hos råttor. Enligt forskarna berodde detta på aroniajuicens antioxidativa kapacitet och förmåga att öka slemproduktionen i magsäcken.

(Artikeln kan upplevas stötande då den refererar till ett djurförsök.)

Aroniabär är rika på fenoler, huvudsakligen flavonoider från undergruppen antocyaniner. Antocyaninerna är växtpigment med antioxidativa, antiinflammatoriska och antimikrobiella egenskaper. De har också skyddande effekter på lever och magsäck.

En bulgarisk forskargrupp undersökte vilken effekt aroniajuice hade på skador på magslemhinnan hos råttor, och huruvida detta i så fall kunde kopplas till oxidativ status.

Råttorna fick antingen 5, 10 eller 20 ml aroniajuice per kilo kroppsvikt. En timme senare fick de en kemikalie som skadar magslemhinnan. Bildning av sår i magslemhinnan – magsår – hos råttorna undersöktes ytterligare 4 timmar senare.

Aroniajuicen skyddade magslemhinnan på flera sätt
Förbehandling med aroniajuice minskade antalet och utbredningen av skador på magslemhinnan. När råttornas magar undersöktes fann man att aroniajuicen hade ökat utsöndringen av slem och lindrat skadorna på magslemhinnan. Dessutom fann forskarna att aroniajuicen på ett dosberoende sätt hade minskat mängden av den skadliga kemikalien i blodplasman.

Malondialdehyd (MDA) i blodplasma och magslemhinna är en biomarkör för oxidativ status. MDA ackumulerades samtidigt som skadorna orsakades på magslemhinnan, vilket visar att oxidativ stress utvecklades. Vid de två högre doserna av aroniajuice var mängden MDA i magen samma som hos den friska kontrollgruppen.

Att förbehandling med aroniajuice minskade skadorna på magslemhinnan kan enligt resultaten antas vara ökad slemproduktion och motverkande effekt på oxidativ stress.

 

Källa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15945278