Aronia för hälsan: tio-i-topp

Klasar med aroniabär - superantioxidant, bra för hälsan.

Aronia har superhöga halter av antioxidanter och andra ämnen med förmåga att skydda mot många olika sjukdomar. Dess antiinflammatoriska och antibakteriella egenskaper tillsammans med förmågan att skapa balans i kroppens olika system gör att aroniabär och aroniajuice blir allt populärare.

  1. Superantioxidant: För det första har aroniabär det högsta ORAC-värdet när det jämförs med 276 frukter, bär och andra födoämnen. ORAC mäter en antioxidants förmåga att neutralisera fria radikaler och därigenom skydda kroppens celler från skadlig oxidation. Aronia har alltså en mycket hög koncentration av antioxidanter.
  2. Urinvägsproblem: Genom att äta aroniabär eller dricka aroniajuice kan urinvägsproblem förhindras. Urinvägsinfektion orsakas främst av E. coli-bakterier. De flesta känner till att tranbärsjuice är bra mot urinvägsproblem, men aronia är 5-10 gånger så effektiv tack vare kininsyra. Studier har visat att aronia kan hämma tillväxt av flera mikroorganismer, däribland E. coli-bakterier, och på så sätt motverka sjukdomar i urinvägarna.
  3. Blodkärl och hjärta: Aronia stärker blodkärlen och förbättrar blodcirkulationen. Därmed minskar också risken för hjärtsjukdom. Fria radikaler är orsak till många sjukdomar, och aroniabärens antioxidanter kan förhindra hjärt- och kärlsjukdom. De stora mängder av fenoler som aroniabär innehåller har en renande effekt på blod och blodkärl och motverkar inflammation och åderförkalkning.
  4. Blodtryck: Bra blodtryck kan åstadkommas med aronia. Bäret är känt för att förhindra sammandragning av blodkärlen, vilket håller blodtrycket på en hälsosam nivå. Aroniajuice rekommenderas till personer som har problem med högt blodtryck.
  5. Diabetes: Ett antal studier har gjorts för att analysera hur diabetiker kan hantera sin sjukdom med hjälp av aronia. Osötad aroniajuice kan inte bara förhindra att blodsockernivån höjs, utan till och med sänka den. Genom att kontrollera sin blodsockernivå kan diabetiker minska risken för diabetesrelaterade hälsoproblem.
  6. Mage och tarm: Problem med magen, som magsår och diarré, kan lindras med aroniabär. Studier har visat att aronia skyddar magslemhinnan mot skador. Detta förmodligen tack vare bärets antioxidativa egenskaper och genom ökad slemhinneproduktion.
  7. Cancerceller: Aronia kan skydda mot cancer. En vetenskaplig studie visade att medan ämnen från vissa grönsaker saktade ner cancercellernas tillväxt med 50-80 %, dödade ämnen från aronia upp till en femtedel av cancercellerna samtidigt som de friska cellerna inte påverkades.
  8. Immunförsvar: Immunsystemet förbättras med aroniabär. Bakterier och virus bekämpas med regelbundet intag av aronia. En studie visade att aroniabärets antocyaniner hade en antiinflammatorisk effekt.
  9. Ögon: Aronia skyddar ögonen. Innehållet av karoten motverkar cellskador och skyddar ögonen från starr. Aroniabär innehåller också zeaxantiner som ”filtrerar” ultravioletta strålar och därför skyddar mot åldersrelaterad gula fläcken-sjuka och ögoninflammation.
  10. Vikt och blodfetter: Sist, men inte minst, kan aroniabär hjälpa till att reglera vikten och förhindra att fett lagras kring buken. Dessutom förbättras värdena för kolesterol och blodfetter med aronia.

 

Källa: http://aroniaberrynews.com/