Aronia motverkar åderförkalkning

Aroniabär i en glasskål - aronia motverkar åderförkalkning.

Genom att äta aroniabär eller dricka aroniajuice kan åderförkalkning motverkas. Det är antioxidanterna i aronia som minskar halten skadliga blodfetter, fettoxidation och inflammation i blodkärlen, vilket har betydelse för risken att utveckla åderförkalkning.

Om mycket fetter finns i blodet kan detta fastna i skador på blodkärlens innerväggar och härskna – oxideras. Immunsystemet aktiveras och en inflammation startar som frisätter fler oxiderande ämnen. Inflammationen kan bli kronisk och mer fett fastnar. Dessa områden i blodkärlen kallas åderförkalkningsplack. Brister ett sådant plack kan en blodpropp bildas som förhindrar flödet av syrerikt blod vilket kan ge allvarliga och livshotande skador på exempelvis hjärta eller hjärna.

Genom att med hjälp av antioxidanter minska nivån av de skadliga blodfetterna, motverka fria radikaler och fettoxidation samt hämma inflammation i blodkärlen kan åderförkalkning motverkas. Antioxidanter finns i många bär, exempelvis aronia som innehåller mycket höga halter av polyfenoler och andra antioxidanter och därför kallas superantioxidant.

Hämma inflammation
Speciella vidhäftningsmolekyler på cellytan har betydelse för många sjukdomstillstånd med kronisk inflammation, som åderförkalkning. Dessa molekylers funktion styrs av en process som kan påverkas av fria syreradikaler och antioxidanter.

En polsk forskargrupp förbehandlade mänskliga celler från kroppspulsåderns insida med extrakt från aronia. De tillförde sedan ett ”inflammationsprotein” och mätte vad som hände med vidhäftningen på cellytan, immunförsvarets reaktion och mängden fria syreradikaler.

Resultatet visade att aronia hade antiinflammatorisk effekt på cellerna genom att hämma vidhäftningsmolekylerna, aktiveringen av immunförsvaret och produktionen av fria syreradikaler.

Motverka plackbildning
Vetenskapliga studier med människor har också visat att aronia sänker halterna av de skadliga blodfetterna triglycerider och LDL-kolesterol.

Att aronia kan motverka plackbildning bekräftas i en studie där aroniaextrakt minskade produktionen av fria syreradikaler hos patienter som tillhörde riskgruppen för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom, och därför utjämnade skillnaderna mellan riskgruppen och den friska kontrollgruppen. Samtidigt minskade aroniaextraktet plackbildningen signifikant hos båda grupperna.

 

Källor:

http://www.vetenskaphalsa.se/katarina-berg-styra-bildningen-till-mindre-farliga-plack/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21863241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17320090
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25973889
Effects of novel plant antioxidants on platelet superoxide production and aggregation in atherosclerosis