Polyfenoler för snabbare återhämtning efter träning

Löpning - träningsvärk efter träning kan lindras med polyfenoler från exempelvis aronia.

Träning anses kunna orsaka inflammation och oxidativ stress som leder till träningsvärk. Polyfenoler har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper och kan förkorta återhämtningstiden efter träning. Aronia är ett av de födoämnen som innehåller mest polyfenoler.

Efter träning kan man få träningsvärk som i sig inte är farlig. Det är en process där musklerna anpassar sig för att förbereda sig på en kommande liknande belastning. Inflammation och oxidativ stress är komponenter i processen.

Polyfenoler i aronia
Polyfenoler har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Aronia är ett bär med mycket höga halter av polyfenoler. Sammansättningen av antioxidanter i aronia anses vara orsaken till dess mycket goda antioxidationskapacitet.

Forskning – träning och polyfenoler
I en amerikansk studie från 2015 undersöktes effekten av en polyfenolblandning på träning och återhämtning hos män i åldern 18 till 35 år. Försökspersonerna fick antingen en lägre dos polyfenoler, en högre dos polyfenoler eller placebo i 13 veckor.

Under de 13 veckorna genomförde deltagarna ett excentriskt träningspass (när musklerna får arbeta medan de sträcks, alltså när man spänner muskeln för att hålla emot en rörelse) på löpband som simulerade löpning i nedförsbacke. Dessutom fick deltagarna göra ett styrketest före träningspasset samt 24, 48 och 96 timmar efter träningspasset.

Deltagarna i studien fick fylla i ett frågeformulär om muskelömhet – träningsvärk. Blodprov togs också för att undersöka muskelstress – via markörerna kortisol och kreatinfosfokinas – och antioxidantkapacitet – baserat på järnreducerande förmåga i plasman (FRAP).

Polyfenoler orsakade snabbare återhämtning
Styrkestestresultatet var sämre efter träningspasset jämfört med före, men deltagarna som fått den högre dosen polyfenoler hade signifikant dämpad försämring 48 samt 96 timmar efter träningspasset. Träningsvärken 48 timmar efter träningspasset var mindre då deltagarna fått den högre dosen polyfenoler jämfört med placebo. Antioxidantkapaciteten förbättrades med polyfenoltillskott.

Som förväntat ökade halten markörer för muskelstress efter träningspasset jämfört med före i alla tre grupper, men efter 96 timmar sjönk nivån till samma som före träningspasset då deltagarna fått polyfenoltillskott. Dessutom var ökningen av kortisol vid denna tidpunkt signifikant större hos placebogruppen jämfört med gruppen som fått den högre dosen polyfenoler.

Forskarna menar att kontinuerlig konsumtion av polyfenoler förbättrar antioxidantstatus, minskar muskelstressmarkörer och förbättrar styrkeåterhämtning efter träning.

 

Källor:
http://www.styrkeprogrammet.se/traningsguide/24
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-4337.2012.00198.x/pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26689317