Aronia kan oskadliggöra många gifter

Aronia - kan skydda från gifter

En sammanställning av vetenskapliga artiklar om aronia och dess förmåga att skydda kroppen från gifter i vår livsmiljö visar lovande resultat. Det forskas mycket om hur aronia kan förebygga och behandla icke-smittsamma sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, typ 2-diabetes och kroniska…

läs mer →

Polyfenoler kan förlänga livet

Aroniabär är rika på polyfenoler - polyfenoler kan förlänga livet.

Aroniabär är ovanligt rika på polyfenoler som anses ha positiva effekter på hälsan. Kanske kan de också förlänga livet. I en studie fann man att de deltagare som hade ett högre intag av polyfenoler via kosten levde längre än de…

läs mer →

Aroniajuice bra för magen

I en vetenskaplig studie skyddade aroniajuice mot magsår – skador på magslemhinnan – hos råttor. Enligt forskarna berodde detta på aroniajuicens antioxidativa kapacitet och förmåga att öka slemproduktionen i magsäcken. (Artikeln kan upplevas stötande då den refererar till ett djurförsök.)…

läs mer →

Aronia minskar upptag av gifter

Kadmium - aronia minskar upptag av gifter.

Aronia och aroniajuice kan skydda oss mot miljögifter. Forskning visar att polyfenolerna i aronia kan motverka upptag av tungmetallen kadmium och minska risken för ackumulation i kroppen och förgiftning. I dagens samhälle utsätts vi ständigt för olika kemikalier och miljögifter,…

läs mer →

Aroniajuice – överlägsen antioxidantkälla

Aroniajuice i litet glas - aroniajuice är en överlägsen antioxidantkälla.

Aroniajuice innehåller bland annat vitaminer, karotenoider och polyfenoler, exempelvis antocyaniner som är en sorts flavonoider, och de fungerar som antioxidanter. Effekten förstärks av sammansättningen av dessa näringsämnen, och aronia har en antioxidativ kapacitet som är överlägsen andra bär. Tack vare…

läs mer →

Aronia för hälsan: tio-i-topp

Klasar med aroniabär - superantioxidant, bra för hälsan.

Aronia har superhöga halter av antioxidanter och andra ämnen med förmåga att skydda mot många olika sjukdomar. Dess antiinflammatoriska och antibakteriella egenskaper tillsammans med förmågan att skapa balans i kroppens olika system gör att aroniabär och aroniajuice blir allt populärare….

läs mer →

Aronia – prydnadsbuske med nyttiga bär

Kvist med aroniabär - nyttiga aroniabär på prydnadsbuske.

Aronia är populära prydnadsbuskar med mörkblå bär. Bären har tidigare inte använts i någon större utsträckning i Sverige, men vi börjar få upp ögonen för de mycket höga halterna av antioxidanter och näringsämnen som finns i aronia. Det publiceras fler…

läs mer →