Minska bukfettet med aronia

Våg och måttband - minska bukfettet med aronia.

Bukfetma innebär en hälsorisk då diabetes och hjärt-/kärl­sjukdom kan utvecklas, men aroniabär i kosten kan minska inlagringen av fett omkring organen och sänka blodfettnivån.

Att vara tjock om magen är inte bara en utseendefråga. Metabolt syndrom kallas det när man har bukfetma och dessutom två av följande fyra tillstånd: förhöjda halter av blodfett av sorten triglycerider, låg andel av det ”goda” HDL-kolesterolet, högt blodtryck eller högt blodsocker/diabetes typ 2. Risken att utveckla diabetes och hjärt- och kärlsjukdom ökar kraftigt med midjemåttet.

Lägga om kosten och lägga till aronia
Att motionera och lägga om kostvanorna är nödvändigt för att minska magens omfång. Vad man äter är viktigt, inte bara mängden kalorier utan också vilka ämnen mat och dryck innehåller. För att minska risken för sjukdom bör också blodtryck och skadliga blodfetter hållas under kontroll. Det kan aroniabär eller aroniajuice hjälpa till med.

Aronia är en buske som bara på senare år börjat odlas för bärproduktion. Det har nämligen upptäckts att aroniabäret har extremt höga halter av polyfenoler som fungerar som hälsosamma antioxidanter. En typ av polyfenoler i aronia är antocyaniner.

Forskning visar att aronia minskar på fettet
Forskare undersökte hur aroniajuice påverkade råttor som först fått en kolesterolrik diet och därför hade ökad halt skadliga fettämnen i blodet. Råttorna fick aroniajuice som sänkte deras höga halter av skadliga blodfetter. Det ”goda” HDL-kolesterolet förändrades inte av vare sig kosten eller aroniajuicen. En annan studie med råttor som fick en fettrik diet och aroniaextrakt visade att blodfetterna och fettet runt de inre organen minskade tack vare aronias förmåga att hämma ett enzym i bukspottkörteln och/eller fettupptaget i tarmen.

Möss med diabetes användes i ett försök med aroniajuice. De möss som fick aroniajuice minskade i vikt och fick lägre blodsockernivåer. Dessutom minskade vikten på mössens fettvävnad.

I en studie deltog 25 patienter med det metabola syndromet. De fick antocyaniner från aronia i två månader. Resultatet blev att både blodtrycket och de skadliga blodfetterna sänktes.

 

Källor:
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27133429
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18044341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17136466
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26582155