Polyfenoler i aronia mot cancer

Tillbringare och glas med aroniajuice och aroniabär - polyfenoler och apoptos i cancerforskningen.

Balansen mellan reaktiva syreradikaler och antioxidanter intresserar många cancerforskare. I konceptet ingår bland annat programmerad celldöd – apoptos – och polyfenoler från exempelvis aronia.

Den programmerade celldöden – apoptos – som ska ta död på defekta celler fungerar inte i cancerceller, och de kan därför tillväxa okontrollerat. Vilka behandlingsmetoder som ska användas för att ta död på cancercellerna är inte givet då mekanismerna är mycket komplexa och varierar från fall till fall.

”Tveeggat svärd”
För vissa normala funktioner i kroppen behövs reaktiva syreradikaler och andra fria radikaler, men de kan också oxidera och skada viktiga molekyler om de motverkande antioxidanterna i kroppen inte räcker till. En sådan obalans kallas oxidativ stress. Det finns ett samband mellan oxidativ stress och cancer. Cancerceller kan använda reaktiva syreradikaler för sin tillväxt. Samtidigt kan reaktiva syreradikaler användas för att döda cancerceller medan de friska cellerna klarar sig bättre. Det utnyttjar man vid behandling med strålning och läkemedel. Reaktiva syreradikaler kallas därför ofta för ett ”tveeggat svärd”.

Aroniaextrakt mot bröstcancerceller
Polyfenoler fungerar som antioxidanter och motverkar de fria syreradikalernas oxidation. Eftersom oxidativ stress kan ses hos patienter med bröstcancer ville en polsk forskargrupp undersöka effekterna av polyfenolrikt aroniaextrakt på superoxidanjoner (en reaktiv syreradikal) i trombocyter (blodplättar) från patienter med bröstcancer respektive friska försökspersoner.

Trombocyter från gruppen med bröstcancer, jämfört med den friska gruppens trombocyter, hade en ökning av antalet superoxidanjoner, vilket indikerar oxidativ stress, och brist på antioxidanten glutation. Trombocyterna från respektive grupp behandlades sedan med aroniaextrakt. Resultatet visade att produktionen av superoxidanjoner då reducerades signifikant i båda gruppernas trombocyter. Forskarna anser att det visar att aroniaextrakt har en skyddande effekt hos patienter med bröstcancer.

Två studier med leukemiceller
Apoptos som ska eliminera defekta celler är som sagt satt ur spel i cancerceller. En studie vid universitetet i Strasbourg, Frankrike, använde leukemicellodlingar för att undersöka effekten av aroniajuice på dessa celler. Mängden polyfenoler i aroniajuicen var 7,15 g/l. I studien framkom att aroniajuicen på ett dosberoende sätt tydligt hämmade celltillväxten och gynnade apoptos i cellerna. Aroniajuicen visades också rikta in sig specifikt på leukemicellerna och skona normala celler. I aroniajuice finns en kombination av polyfenoler med anticancereffekter, främst klorogena syror, vissa cyanidinglukosider och olika typer av quercetin.

Även en italiensk studie med leukemiceller illustrerade nyttan av att använda antioxidanter mot den ökade mängden reaktiva syreradikaler i cancerceller. Forskarna använde fenolsyror, vilket kan fås direkt från födan eller genom att polyfenoler omvandlas till fenolsyror i magen. Fenolsyror i relativt låga koncentrationer oskadliggjorde reaktiva syreradikaler i leukemiceller men inte i normala celler. Fenolsyrorna var ofarliga för normala celler men minskade tillväxt av leukemiceller och inducerade apoptos.

 

Källor:
Cancer cell killing via ROS: To increase or decrease,that is the question
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19444773
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22412883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22792417