Cancer, mitokondrier och kost

Aroniajuice i glas och aroniabär, aroniakvist - kost kan påverka mitokondriefunktionen i cancerceller.

Defekta mitokondrier – cellens energi­kraft­verk – har stor betydelse för utveckling och tillväxt av cancer­celler. Det kan också kronisk inflammation ha, och kosten påverkar båda delarna.

Cancer är en mycket komplex sjukdom som kan yttra sig på många olika sätt. Hur den uppstår och utvecklas finns det många teorier om. En åsikt är att cancer visserligen har samband med muterade gener, men att det är skadade mitokondrier – energikraftverken i cellerna – som är den främsta orsaken. Defekta mitokondrier kan förvandla friska celler till cancerceller.

Strålning, virus, kemikalier och kronisk inflammation kan skada mitokondrierna bland annat genom att generera en ökad mängd reaktiva syreradikaler. De defekta mitokondrierna i cancercellerna är ineffektiva i sin energiproduktion. Funktionen programmerad celldöd – apoptos – som ska ta död på defekta celler som cancerceller fungerar inte. Reaktiva syreradikaler bildas i större mängd och orsakar skador. Celldelningen fungerar inte på rätt sätt.

Kronisk inflammation är kopplad till immunsystemet och kan utlösas, men också förvärras eller förbättras, av en mängd olika saker. Den kan leda till cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och demens. Kosten har stor betydelse för kronisk inflammation, reaktiva syreradikaler och mitokondriernas funktion.

Friska mitokondrier kan klara sig på lågt blodsocker och använder gärna fett som bränsle, men det är svårare för cancercellernas defekta mitokondrier. Raffinerade kolhydrater som mjöl och socker höjer glukosvärdet i blodet – blodsockret – till nytta för cancercellerna. När cancercellerna utvecklar förmåga att initiera nybildning av blodkärl får de ökad tillgång på näring och kan sprida sig.

Det finns väldigt många artiklar och forskningsrön om kost som på olika sätt påverkar cancer och förmodade bakomliggande orsaker till sjukdomen. De goda effekterna av polyfenoler, som finns i riklig mängd i exempelvis aroniabär, har uppmärksammats i flera studier.

 

Läs mer här:
Polyfenoler i aronia mot cancer >
Tarmcancer motverkas av aronia >

 

Källor:
Cancer som en ämnesomsättningssjukdom
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20840865