Aroniajuice skyddar hjärtat

Aroniabär - aronia skyddar hjärtat.

Forskning har visat att antioxidantrik föda kan minska risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. En viktig typ av antioxidanter är polyfenoler, exempelvis flavonoider. Aroniabär är särskilt rika på sådana ämnen och har mycket hög antioxidantkapacitet. Genom att dricka aroniajuice kan både blodtryck och halten av skadliga blodfetter sänkas, och det skyddar hjärtat.

Risken att utveckla sjukdomar i kärl och hjärta ökar med högt blodtryck och höga halter av skadliga blodfetter. Behandling och förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar med flavonoider kan fungera på flera sätt. Dels genom att sänka produktionen av superoxidjoner, som är skadliga fria radikaler, dels genom att öka mängden kväveoxid som avges från cellerna i blodkärlens innerväggar (endotelcellerna). När kväveoxid avges slappnar blodkärlen av och blodtrycket sjunker. Dessutom kan nivån av skadliga blodfetter – triglycerider och LDL-kolesterol – sänkas.

Blodkärlen slappnar av med aronia
Ett försök där hjärtkranskärlsceller från djur exponerades för aroniaextrakt visade att relativt låga halter av aroniaextraktet hade positiv effekt på den blodtryckssänkande kväveoxidprocessen i cellerna.

Detta bekräftas i en annan studie där aroniajuice stimulerade avslappning i hjärtkranskärlsvävnad från djur och ökade bildningen av kväveoxid i odlade celler från kranskärlsinnerväggar.

Aroniajuice sänker blodtryck och kolesterolvärde
En forskargrupp från universitetet i Belgrad, Serbien, ville undersöka effekten av aroniajuice på försökspersoner med obehandlat, måttligt förhöjt blodtryck.

De 23 deltagarna fick dricka 2 dl aroniajuice dagligen i fyra veckor. Deras blodtryck kontrollerades med 24-timmarsmätningar. Dessutom testades bland annat deras blodfetter.

Efter de fyra veckorna hade blodtrycket minskat signifikant hos försökspersonerna. Dessutom hade triglyceridnivån sjunkit samtidigt som både det totala och det skadliga LDL-kolesterolet hade minskat.

Aronia som stödmedicinering av hjärtinfarktpatienter
En polsk studie gjordes med 44 patienter som sedan ett halvår medicinerades med kolesterolsänkande statiner på grund av hjärtinfarkt. Under 6 veckor fick hälften av dem också aroniaextrakt, andra hälften fick placebo.

Blodprover visade att det flavonoidrika aroniaextraktet förstärkte statinernas sänkning av flera riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdom hos patienterna. Dessutom sjönk deras blodtryck.

 

Källor:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17320090
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27616799
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25973889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23973200